עורך דין זכיינות

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

מהי זכיינות?

זכיינות פירושה מתן זכות על ידי רשת מסחרית לגורם כלשהו להקים עסק שבו הוא ימכור את המוצרים או השירותים שלה תוך שימוש בשמה וסמלה המסחרי, וכנגד תשלום תמורה. 

זכות זו מכונה "זיכיון", הרשת המסחרית שמעניקה את הזיכיון מכונה "מזכה",  ומקבל הזיכיון מכונה "זכיין". 

מהם היתרונות והחסרונות של הזכיינות?

הסדר הזכיינות מעניק יתרונות וחסרונות שונים לשני הצדדים. כלומר, הן לרשת המסחרית המזכה והן לזכיין. 

מבחינת הזכיין, קבלת הזכיינות מאפשרת לו ליהנות "מן המוכן" מהמוניטין המוכר והידוע של הרשת המסחרית והמותגים שלה – מוניטין  שבדרך כלל נבנה במשך שנים לא מועטות על ידי הרשת המסחרית, ותוך השקעה רבה מצדה.  יתרון המוניטין מאפשר לזכיין לזכות באופן מיידי בקהל לקוחות שכבר מכיר את המוצרים ואיכותם, וחוסך ממנו את הצורך להשקיע מהבסיס בשיווק המוצרים לציבור הרחב על מנת שהוא יכיר את המוצרים וישתכנע  באיכותם. 

בנוסף, הזכיין גם זוכה לקבל מהרשת המסחרית גם ליווי מקצועי וסיוע בכל הקשור להקמת העסק, ניהולו,  והגברת המכירות שלו.  

החיסרון שטמון בזכיינות מבחינת הזכיין מתבטא בכפיפות לתנאי הזכיינות, שלא פעם עלולים להיות נוקשים וקפדניים, וכמובן בתשלום התמורה לרשת המסחרית, שלעתים עלול לנגוס אחוזים נכבדים מהרווחים שלו.  

מבחינת הרשת המזכה, מתן הזכיינות מאפשר לה להרחיב את פעילותה העסקית ולקבל הכנסה פאסיבית שוטפת, תוך השקעה מעטה יחסית, הואיל והזכיין הוא שנדרש בדרך כלל לבצע את ההשקעה הכספית המשמעותית לצורך הקמת העסק שלו וניהולו בפועל. 

החיסרון העיקרי שטמון במתן הזכיינות על ידי הרשת הינו סיכון לפגיעה במוניטין שלה בשל פעילות בלתי תקינה של הזכיין. 

מהם החוקים שחלים על זכיינות?

נכון לשנת 2022, לא קיים בארץ חוק ספציפי שמסדיר את נושא הזכיינות, ועל כן יחולו עליו הוראות הדינים הכלליים השונים, כגון דיני חוזים, דיני חברות, דיני הקניין הרוחני, דיני העוולות המסחריות, ודיני ההגבלים העסקיים.

דינים אלו כוללים, בין היתר, את כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות), התשס"א-2001, אשר מעניקים לצדדים להסכם הזכיינות את הפטור מהצורך לקבל את אישור בית הדין לתחרות בכפוף לקיומם של תנאים מסויימים. 

כללים אלו מגדירים הסכם זכיינות באופן הבא: 

"חוזה שלפיו בעל זיכיון או זכיין ראשי מעניק לזכיין את הזכות לעשות שימוש בזיכיון למטרות שיווק של טובין או סוגי טובין מסוימים, והכולל את כל אלה:

 1. שימוש בשם מסחרי אחיד או בסימן מסחר או בסימן שירות אחיד, ובמאפיינים אחידים של הטובין הנמכרים או של המכירה וביצועה, שהם מהותיים לשיווק הטובין ומכירתם;
 2. העברה של ידע מבעל הזיכיון לזכיין שהוא מהותי לשיווק הטובין ומכירתם;
 3. מתן סיוע מסחרי או טכני מבעל הזיכיון לזכיין, במשך תקופת ההסכם.

מהם הסעיפים המרכזיים שנהוג לכלול בחוזה זכיינות?

חוזה זכיינות הינו חוזה שמסדיר ומעגן את כל הזכויות והחובות של הצדדים לגבי הזכיינות כפי שהוסכם במו"מ שהתנהל ביניהם. 

הסעיפים המרכזיים שנהוג לכלול בחוזה זכיינות הינם כמפורט להלן:

 • הגדרות הצדדים – זהות המזכה והזכיין. 
 • מהות הזיכיון שמוקנה לזכיין, לרבות הרכב במוצרים והשירותים שהוא יהיה זכאי למכור בעסק שלו,   והאם מדובר בזיכיון שניתן לזכיין באופן בלעדי בטריטוריה מסויימת או לאו.  
 • תקופת הסכם הזכיינות, לרבות אופן חידוש/הארכת ההסכם עם סיום תקופתו, והתנאים לסיום ההסכם לפני תום תקופתו החוזית (נקודות יציאה מוקדמות).
 • מיקום סניף הזכיינות/בית העסק של הזכיין, כולל אופן עיצובו, מיתוגו, ושילוטו, תוך שימוש בסימנים המסחריים של הרשת המסחרית המזכה.
 • תשלום התמורה על ידי הזכיין לרשת מזכה, שכולל תשלום דמי זיכיון חד פעמיים בתחילת ההתקשורות, ותשלום תמלוגים חודשיים. סכום התמלוגים החודשי נקבע לרוב באחוזים מגובה מחזור המכירות החודשי, ללא מע"מ, ולעתים הוא גם כולל עמלות השתתפות בהוצאות שונות של הרשת, כגון הוצאות פרסום, הוצאות ניהול, וכדומה.
 • התחייבויות הרשת המזכה כלפי הזכיין, לרבות מתן ליווי מקצועי אישי לזכיין לכל אורך תקופת הזכיינות, מתן ייעוץ בכל הקשור לניהול העסק, מתן שירותי הדרכה והכשרה מקצועית של כל עובדי העסק, תקציב שיווק, שיתוף במערכות מידע, מתן אמצעי שילוט, ועוד. 
 • התחייבויות הזכיין כלפי הרשת המזכה, לרבות התחייבויות לגבי מועד התחלת תפעול העסק, העסקת עובדים בעסק, ביטוח העסק, רכישת מוצרים מהרשת המסחרית המזכה ו/או ספקים שאושרו על ידה, שעות פתיחת העסק, שמירה על סטנדרטים לגבי אופן הטיפול בלקוחות, הכללת חובת הציות למדריך התפעול והמפרטים של המזכה, מתן אפשרות לנציגי הרשת המזכה להיכנס לעסק על מנת לבדוק ולבקר את אופן ניהולו,  שמירת סודיות המידע המסחרי של הרשת שנחשף בפני הזכיין במסגרת הזכיינות, מתן בטוחה לרשת המזכה (ערבות בנקאית, ערבות אישית/שטר חוב עם ערבים, רישום שיעבוד), ועוד.
 • סעדים בגין הפרת ההסכם, לרבות בגין הפרה יסודית שלו.

למה צריך עו"ד בעת ניהול מו"מ לחתימת חוזה זכיינות?

הטיוטא הראשונה של חוזה הזכיינות מנוסחת ע"י עוה"ד שמייצגים את הרשת המזכה, ועל כן מטבע הדברים מדובר בטיוטא שנועדה בראש ובראשונה להגן על האינטרסים והזכויות של הרשת המזכה ולא של הזכיין. 

בנוסף, יש לקחת בחשבון שהרשתות המזכות אינן נוטות, בלשון המעטה, לגלות גמישות בעת ניהול המו"מ לחתימת הסכם הזכיינות. חלקן אף מגדירות סעיפים מסויימים של החוזה כסעיפים שאינם פתוחים כלל למו"מ. 

לפיכך, מומלץ מאד, ואף קריטי, שהזכיין יצטייד אף הוא בעו"ד שבקי ומנוסה בתחום המסחרי בכלל ובתחום הזכיינות בפרט, על כל שלל ההיבטים, הרזולוציות, והניואנסים שלו, כדי שעוה"ד יבדוק עבורו היטב ובקפידה את טיוטת החוזה, יחווה דעתו לגבי כדאיות ההתקשרות עם הרשת המזכה,  וינהל בשמו של הזכיין, במידת הצורך, מו"מ עם ב"כ הרשת המזכה על מנת להגיע לנוסח סופי שמגן באופן מיטבי ומיטבי על האינטרסים והזכויות של הזכיין. 

התייעצו עם עורך זכיינות מטעם משרדנו

אנו במשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון מזמינים אתכם/ן לשיחת ייעוץ ראשונית טלפונית. בכל שאלה, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני ישיר, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה לקבלת שיחה חוזרת.

מאמר זה נכתב על ידי עו"ד שחר שמעוני, שותף בכיר במשרד שמעוני – אוחיון. עו"ד שמעוני מתמחה בדיני חברות ודיני חוזים, ומייצג הן חברות, הן מייסדים והן משקיעים. ניתן לפנות לעו"ד שמעוני באמצעות דואר אלקטרוני shachar@soc-law.co.il. 

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

תחומי התמחות בנדל"ן
אודות משרדנו

ברוכים הבאים למשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון.

המשרד מתמחה ב-3 תחומי ליבה: