עורך דין תאגידים

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

תחום דיני התאגידים (Corporate Law) מהווה תחום ספציפי בתוך ענף המשפט, אשר עוסק בהסדרה משפטית של פעילות התאגידים השונים בארץ. 

מדובר בתאגידים כגון שותפויות, עמותות, אגודות שיתופיות, אגודות עותומאניות, ובעיקר חברות, שבהן נתמקד במאמר זה.  

על מנת להבטיח שפעילות החברה תתבצע באופן חוקי, חשוב שהיא תלווה על ידי עורך דין שבקי ומנוסה בדיני חברות. 

יש חברות שנוהגות להתקשר עם משרד עו"ד חיצוני, לפי שיטות תשלום שונות, ולמשל, על בסיס ריטיינר חודשי קבוע או לפי חיוב שעות פרטני. בנוסף, יש גם חברות רבות, בדרך כלל חברות בגודל בינוני או גדול, שמעדיפות להעסיק עו"ד פנימי משלהן  (In House Lawyer), ולעתים אף מחלקה משפטית שלמה.  כך או אחרת, חשוב שמי שמעניק ייעוץ משפטי לחברה של החברה, בין כעו"ד חיצוני ובין כעו"ד פנימי, בין יהיה בקי ומנוסה בכל ההיבטים המשפטיים של פעילות החברה, ובאופן לפיו הוא יוכל לספק מענה מקצועי ויעיל בכל עניין שהוא יידרש אליו.

מהם ההיבטים המשפטיים של פעילות החברה?

ההיבטים המשפטיים של פעילות החברה קיימים למעשה לגבי כל מערכות היחסים, החוזים, וההתקשרויות שלה עם גורמים שונים. 

גורמים אלו כוללים את ספקי החברה; לקוחות החברה; עובדי החברה; האורגנים ונושאי המשרה של החברה; (לרבות בעלי המניות, חברי הדירקטוריון, ומנכ"ל החברה), רשויות הממשלה השונות, לרבות רשם החברות, רשות המסים, ורשויות אכיפת החוק; בנקים; חברות ביטוח; ועוד ועוד. 

בכל אחת ממערכות היחסים הללו, על עוה"ד של החברה לוודא כמיטב יכולתו שהיא מתנהלת במסגרת החוק, ובהתאם לדרישות הספציפיות שחלות עליה, בבחינת סוף מעשה במחשבה (משפטית) תחילה.

במקרים המצערים שבהם החברה ביצעה חלילה מחדלים שונים בניגוד לחוק, מומלץ להסתייע בעוה"ד על מנת לנקוט בדרך הנכונה לתיקון מחדלים אלו ומזעור הנזקים שנגרמו בגינם. 

מהם השירותים המשפטיים שהחברה זקוקה להם?

השירותים המשפטיים שהחברה זקוקה להם באים לידי ביטוי בכל מחזור החיים של החברה, החל מייסודה, דרך התנהלותה השוטפת, ועד לפירוקה במקרה הצורך. 

ייסוד החברה כרוך בהכנת מסמכי ההתאגדות של החברה לצורך רישומה ברשם החברות, אשר כוללים את טופס הגשת מסמכים לרישום חברה, טופס בקשה לרישום חברה, טופס הצהרת בעלי מניות ראשונים, טופס הצהרת דירקטורים ראשונים, וכמובן תקנון החברה. במידת הצורך, ייתכן שעוה"ד יידרש גם להכין הסכם מייסדים עבור מייסדי החברה. 

במהלך התנהלותה השוטפת, החברה זקוקה לשירותים משפטיים לצורך טיפול בנושאים רבים ומגוונים, וביניהם: עריכת חוזים שונים וניהול כל המו"מ שכרוך בהם; טיפול בנושאים שקשורים להון המניות וזכויות בעלי המניות; כינוס אסיפות שנתיות ותקופתיות של בעלי המניות; כינוס ישיבות הדירקטוריון של החברה; ייעוץ לגבי מיסוי החברה; ייעוץ לגבי זכויות העובדים של החברה; הגשת טפסים ודיווחים שונים לרשם החברות, לרבות דו"ח שנתי,  דו"ח הקצאת מניות, הודעה על העברת מניות, הודעה על שינוי בהרכב הדירקטורים ועוד; טיפול בדיני ממשל תאגידי וציות; טיפול בהליכי ליטיגציה ויישוב סכסוכים משפטיים שהחברה צד להם או עלולה להיות מושפעת מהם; ועוד. 

בסיום חיי החברה, יש להסדיר גם את אופן פירוקה כדין, וזאת בהתאם לכושר הפרעון של החברה. כאשר מדובר בחברה חדלת פרעון, שאינה מסוגלת לפרוע את חובותיה, הליכי הפירוק שלה יתנהלו בפיקוח בית המשפט, ובהתאם לחוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. כאשר מדובר בחברה סולבנטית, שמסוגלת לפרוע את חובותיה, הליכי הפירוק שלה יתנהלו לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999, וזאת במסגרת פירוק מרצון או פירוק בידי בית המשפט. 

מהם השירותים המשפטיים שחברה ציבורית זקוקה להם?

כידוע, ישנם הבדלים מהותיים בין חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לני"ע ומוחזקות גם על ידי הציבור הרחב, לבין חברה פרטית שאיננה כזו.  

הבדלים אלו משליכים אוטומטית גם על היקף ההיבטים המשפטיים של כל אחת מהחברות הללו, והופכים את הליווי המשפטי של חברה ציבורית להרבה יותר מורכב, הואיל ובנוסף לדיני החברות שחלים על כל חברה, אזי על החברה הציבורית חלים גם דיני ני"ע ושוק ההון, שגם בהם צריך עוה"ד של החברה לשלוט היטב. 

בעוד שחברה פרטית נדרשת להגיש את דיווחיה השונים לרשם החברות בלבד, אזי חברה ציבורית מחוייבת להגיש את דיווחיה לרשם החברות, רשות לניירות ערך, ולבורסה שבה נסחרים ניירות הערך שלה, וזאת בשל הצורך לחזק את הפיקוח על אופן ניהול החברה הציבורית, ולהגן על האינטרסים של בעלי המניות שלה מקרב הציבור.

החברה הציבורית חייבת לפרסם את הדו"חות כספיים שלה (בניגוד לחברה פרטית), ובנוסף עליה גם להודיע ולדווח לרשות ני"ע וציבור המשקיעים על כל אירוע או שינוי מהותי שחל בה, סמוך ככל האפשר להתרחשותו.

אופן הדיווח הפומבי נעשה באמצעות מערכת המגנ"א ("מערכת גילוי נאות אלקטרונית"), אשר פתוחה לעיון הציבור. 

הדיווחים של החברה הציבורית נחלקים לשני סוגים עיקריים: פרסום תשקיף ודיווחים תקופתיים.

חובת פרסום התשקיף חלה על החברה כאשר היא מונפקת לראשונה לציבור, וכן בכל עת אחרת שבה היא מציעה לציבור ניירות ערך (למעט במקרים חריגים מסויימים). 

חובת הגשת הדיווחים התקופתיים חלה על החברה במהלך המסחר השוטף בניי"ע שלה בבורסה, וזאת לאחר שהיא כבר הונפקה לציבור. דיווחים אלו כוללים דיווח שנתי, דיווח רבעוניים, ודיווח מיידי שאותו יש להגיש באופן מיידי בעת התרחשות של אירוע שיכול להשפיע באופן מהותי על שער ניירות הערך של החברה. 

התייעצות משפטית בנושא דיני תאגידים

אנו במשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון מזמינים אתכם/ן לשיחת ייעוץ ראשונית טלפונית עם עורך דין תאגידים. בכל שאלה, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני ישיר, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה לקבלת שיחה חוזרת.

מאמר זה נכתב על ידי עו"ד שחר שמעוני, שותף בכיר במשרד שמעוני – אוחיון. עו"ד שמעוני מתמחה בדיני חברות ודיני חוזים, ומייצג הן חברות, הן מייסדים והן משקיעים. ניתן לפנות לעו"ד שמעוני באמצעות דואר אלקטרוני shachar@soc-law.co.il. 

לייעוץ משפטי התקשרו: 03-9020990

או השאירו פניה לקבלת שיחה חוזרת:

תחומי התמחות בנדל"ן
אודות משרדנו

ברוכים הבאים למשרד עורכי דין שמעוני-אוחיון.

המשרד מתמחה ב-3 תחומי ליבה: